Om Oss

Det började en höstdag, den 12 november 1907, med att några damer i Stockholm träffades för att bilda en förening, Ljusglimt, som skulle hjälpa gamla uttjänta, självförsörjande kvinnor av den bildade klassen, att få en trygghet på ålderns höst när orken sinade. På den här tiden var det ovanligt att kvinnor lyckades skrapa ihop till en pension, utan man fick förlita sig på den allmänna, lite skamliga fattigvården.

Först köptes det stora huset till vänster om Sjöberga Gård, och sedan utökades verksamheten med ett hus till.

Söndagen den 27 november 1927 flyttade de första damerna in på Ljusglimtshemmet men det skulle dröja ända till hösten 1935 innan man fick råd att färdigställa Ljusglimtshem nummer två, Sjöberga gård. Stiftelsen Ljusglimt drev sitt hem för äldre förmögna fröknar fram till 1976 då verksamheten lades ned och husen blev till privatbostäder.

Mer om hur det var förr finns att läsa på en hemsida om Hässelby.

I mitten på nittiotalet återupptogs verksamheten på Sjöberga Gård och bedrevs då av Sibyllekliniken. Sedan 2003 är det Bitte Myrsell som äger och driver verksamheten på Sjöberga Gård.

Stäng Meny