Vård och Omsorg på Sjöberga

All omsorgspersonal som arbetar på Sjöberga Gård har undersköterskekompetens eller motsvarande och utöver det har personalen den specialkunskap som krävs för att arbeta med den komplexa sjukdomsbild som våra demensdiagnoser innebär. Personaltätheten är hög och kontinuerlig, vilket blir en trygghet för våra boende och möjliggör individuell omvårdnad.

Att erbjuda en professionell, kvalitativ och värdig tillvaro med stor respekt för den personliga integriteten är grundläggande för arbetet på Sjöberga gård. Vi skall finnas till för att den enskilde så länge som det är möjligt skall få hjälp att genomföra det den kan på egen hand.

I verksamheten finns även hundar som tillhör personalen, de kan med sin närvaro bidra till att stilla ångestutbrott och lugna personer som kan vara utåtagerande.

Närstående är viktiga för att hjälpa oss i förståelsen för den boende och vi värnar om kontakten med dem. Nära och kära är alltid välkomna att äta eller ta en kopp kaffe hos oss mellan 10.00 och 18.00.

Omsorg

Exempel på omvårdnadsinsatser är: att välja kläder och få hjälp med påklädning, hjälp med hygienen, hjälp vid måltider och förflyttning, sällskap och psykisk och fysisk stimulans.

En frisör kommer till Sjöberga Gård varannan månad och erbjuder klippning till de som önskar. Enklare färgning av håret hjälper ordinarie personal till med.

Vård

Sjuksköterskor finns på boendet 8-16 på vardagar och 8-14 fredagar, övriga tider har vi beredskapssjuksköterska med en inställelsestid inom 30 minuter.

Läkare har vi via Trygg Hälsa. Läkaren kommer till Sjöberga Gård ca var tredje vecka och vid behov.

Vi har hemtandvård med tandläkare och tandhygienister via Oral Care som besöker oss regelbundet.

En medicinsk fotvårdsterapeut kommer till oss varannan månad och vid behov.

Rehabilitering

Rehabilitering vid t ex benbrott sköts av vår egen vårdpersonal som den boende har förtroende för. Fysioterapeut och arbetsterapeut anlitas via Team Aktiv som instruerar personalen om hur träningen ska läggas upp.

Stäng Meny